Partneroverleg

Het partneroverleg heeft de opdracht om te adviseren over het participatieproces rond het opstellen van de omgevingsvisie. Zij kunnen adviseren om het proces aan te passen als de dialoog met bepaalde groepen niet (voldoende) plaatsvindt of als onderwerpen niet (voldoende) besproken worden. Het partneroverleg bestaat uit personen die vanuit een bepaalde groep (of belang) betrokken zijn bij het USP. De leden hebben voeling met de belangrijkste geledingen. De leden van het partneroverleg nemen zitting ‘zonder last of ruggenspraak’. We gaan er echter wel vanuit dat de deelnemers weten wat er speelt in hun achterban. Ook vragen we de deelnemende partijen om hun eigen communicatiekanalen in te zetten om hun achterban goed te betrekken bij bijvoorbeeld de digitale raadpleging (enquete) en de USP Labs.

 

Wie zitten er in het partneroverleg?

Aan het partneroverleg nemen vertegenwoordigers van verschillende organisaties deel:

  • Studentenorganisaties als Vidius, Sportraad, woonbesturen, BoKS, Universiteitsraad en Hogeschoolraad
  • Hogeschool Utrecht
  • Een aantal bedrijven op het USP
  • Het buurtschap Amelisweerd
  • Natuur- en milieu-organisaties
  • Wijkraad Oost
  • Bewonersoverleg Rijnsweerd
    De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn aanwezig als toehoorders.

Documenten en verslagen van het partneroverleg staan hier.