Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie leggen we ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.  Met een omgevingsvisie regelen we voor een (deel)gebied welke ontwikkelingen er wenselijk zijn en welke kwaliteiten en waarden behouden of beschermd moeten worden. Het is een voor iedereen begrijpelijk document dat je gemakkelijk op internet kunt vinden en raadplegen.

Een omgevingsvisie is integraal en heeft dus betrekking op alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, bebouwing, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een omgevingsvisie komt tot stand door samenwerking met de stad en wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad van de Gemeente Utrecht. Na vaststelling biedt de omgevingsvisie een kader voor een nog op te stellen omgevingsplan. In het omgevingsplan worden gedetailleerde regels vastgelegd over de functie en het gebruik van de ruimte.

 

Landelijke Omgevingswet

Het maken van een omgevingsvisie is onderdeel van de Landelijke Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Om op dat moment aan de wet te voldoen, zijn we in Utrecht nu al bezig met de omgevingsvisie en de visies voor de deelgebieden die daaronder vallen.

De omgevingsvisie Utrecht Science Park maakt deel uit van de omgevingsvisie Utrecht. Voor onderwerpen die niet specifiek zijn verwerkt in de omgevingsvisie Utrecht Science Park, geldt de koers en het thematische beleid uit de omgevingsvisie Utrecht. Deze vindt u op Omgevingsvisie.Utrecht.nl.

Lees meer over de Omgevingswet.