Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie leggen we wensen en doelen vast voor de buitenruimte voor de (verre) toekomst.  Met een omgevingsvisie regelen we voor een (deel)gebied welke ontwikkelingen er wenselijk zijn en welke kwaliteiten en waarden behouden of beschermd moeten worden. Het is een voor iedereen begrijpelijk document dat je gemakkelijk op internet kunt vinden en bekijken.

Een omgevingsvisie gaat over alle aspecten van buitenruimte, zoals water, milieu, natuur, landschap, gebouwen, verkeer en vervoer, wegen en belangrijke plekken uit de geschiedenis. Een omgevingsvisie komt er door samenwerking met de stad. De gemeenteraad van de Gemeente Utrecht stelt dit document uiteindelijk vast. Daarna wordt de omgevingsvisie uitgewerkt in een omgevingsplan. Hierin worden nauwkeurige regels vastgelegd over de functies en het gebruik van de buitenruimte.

 

Landelijke Omgevingswet

Het maken van een omgevingsvisie is onderdeel van de Landelijke Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vernieuwt alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Om dan aan de wet te voldoen, zijn we in Utrecht nu al bezig met de omgevingsvisie en die voor de deelgebieden.

De omgevingsvisie Utrecht Science Park maakt deel uit van de omgevingsvisie Utrecht. Voor onderwerpen die niet specifiek zijn verwerkt in de omgevingsvisie Utrecht Science Park, geldt de koers en het thematische beleid uit de omgevingsvisie Utrecht. Deze vindt u op Omgevingsvisie.Utrecht.nl.

Lees meer over de Omgevingswet.

Cookie settings